Arduino UNO. Чергове оновлення функціоналу

При використанні душу на дачі за рік сталася біда – забились якісь труби. Відповідно напір води став менший, а проточний нагрівач все ще гріє сильно як і рік тому назад. Тому вода стає дуже гаряча, і всередині нагрівача спрацьовує запобіжник від перегріву. Він приблизно стпрацьовує при 48-50 градусах Цельсія.

Потім нагрів відключається і йде прохолодна вода – “літньої” температури. Через 30 секунд нагрів включається і все повторюється.

Щоб побороти дане неподобство я вирішив ввести новий функціонал в Arduino UNO – максимальну температуру нагріву. Для цього впаяв іще один світлодіод і 3 саморобні “кпопки”. При перевищенні допустимого максимуму ткмператури нагрів відключається, вмикається червоне світло. Кнопками можна виставити бажану максимальну температуру.

Ось що роблять кнопки

 1. Збільшити t на 1 градус
 2. Показати t на моніторі
 3. Зменшити t на 1 градус

Максимальна температура зберігається в енергонезалежній пам’яті EEPROM. Тобто виставлена температура збережеться і після відключення всіх приладів. Щож, публікую код:

#include <EEPROM.h>

#define SERIAL_R 49000 // сопротивление последовательного резистора, 49 кОм
#define B 3950 // B-коэффициент
#define THERMISTOR_R 50000 // номинальное сопротивления термистора, 50 кОм
#define NOMINAL_T 25 // номинальная температура (при которой TR = 100 кОм)
#define MANUAL_CORRECTION 0 // РУЧНА КОРЕКЦІЯ температури на виході
const byte tempPin = A0;
int waterFlowNormal, minimumWaterFlow, TC2_OVF;
int afterReset = 0;
int heatOff = 7;
int heatOn = 4;
int transistor = 8;
int overHeat = 9;
int readVal;
bool settingsMaxTempMode = false;
int currentTemperature;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(overHeat, OUTPUT);
 pinMode(transistor, OUTPUT);
 pinMode(5, INPUT_PULLUP);
 pinMode(10, INPUT_PULLUP);
 pinMode(11, INPUT_PULLUP);
 pinMode(12, INPUT_PULLUP);

 // set EEPROM cell for first time, or make it normal value
 byte val;
 val = EEPROM[0];
 if (val > 80) {
  EEPROM[0] = 43;
 }
 if (val < 10) {
  EEPROM[0] = 43;
 }
 
 // timer2 setup from https://www.teachmemicro.com/arduino-timer-interrupt-tutorial/
 TIMSK2 = (TIMSK2 & B11111110) | 0x01;
 TCCR2B = (TCCR2B & B11111000) | 0x07;
 // Timer/Counter 1 initialization
 // Clock source: T1 pin Rising Edge
 // Mode: Normal top=0xFFFF
 // OC1A output: Disconnected
 // OC1B output: Disconnected
 // Noise Canceler: On
 // Input Capture on Rising Edge
 // Timer1 Overflow Interrupt: Off
 // Input Capture Interrupt: Off
 // Compare A Match Interrupt: Off
 // Compare B Match Interrupt: Off
 TCCR1A = (0 << COM1A1) | (0 << COM1A0) | (0 << COM1B1) | (0 << COM1B0) | (0 << WGM11) | (0 << WGM10);
 TCCR1B = (1 << ICNC1) | (1 << ICES1) | (0 << WGM13) | (0 << WGM12) | (1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
 TCNT1H = 0x00;
 TCNT1L = 0x00;
 ICR1H = 0x00;
 ICR1L = 0x00;
 OCR1AH = 0x00;
 OCR1AL = 0x00;
 OCR1BH = 0x00;
 OCR1BL = 0x00;
 minimumWaterFlow = 1;
 Serial.begin( 9600 );
 pinMode( tempPin, INPUT );
}

ISR(TIMER2_OVF_vect) {
 TC2_OVF++;
 if (TC2_OVF > 30) { // 30 is 10 LED togles in 19 seconds
  TC2_OVF = 0;
  // Toggle LED
  digitalWrite( 2, digitalRead( 2 ) ^ 1 );
  // now thermistor logic
  int t = analogRead( tempPin );
  float tr = 1023.0 / t - 1;
  tr = SERIAL_R / tr;
  float steinhart;
  steinhart = tr / THERMISTOR_R; // (R/Ro)
  steinhart = log(steinhart); // ln(R/Ro)
  steinhart /= B; // 1/B * ln(R/Ro)
  steinhart += 1.0 / (NOMINAL_T + 273.15); // + (1/To)
  steinhart = 1.0 / steinhart; // Invert
  steinhart -= 273.15; 
  int rxresult = (int)steinhart + MANUAL_CORRECTION;
  currentTemperature = rxresult;
  if (settingsMaxTempMode) {
   byte val;
   val = EEPROM[0];
   Serial.println(val);
  } else {
   if (rxresult < -22) {
    Serial.println("ER");
   } else {
    Serial.println(rxresult);
   }
  }

  if (afterReset < 100) {
   afterReset++;
  }
  //code for timer counting impulses
  if ( TIFR1 & (1 << TOV1 )) { // if it has been overflow
   waterFlowNormal = 1; // because overflow means in was more than 65535 tics (real test leads from ~5 to ~30)
   TIFR1 = (1 << TOV1 ); // clear the flag of overflow
  }
  else {
   if ((short int)TCNT1 > minimumWaterFlow) {
    waterFlowNormal = 1;
   }
   else {
    waterFlowNormal = 0;
   }
  }
  TCNT1 = 0; // clear in any case
 }
}

void loop() {
 if (afterReset < 6) {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(70);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(60);
 } else {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
 } 
 
 byte maxTemperature = EEPROM[0];
 if ((waterFlowNormal == 1) and (currentTemperature <= maxTemperature)) {
  digitalWrite(heatOff, LOW);
  digitalWrite(heatOn, HIGH);
  digitalWrite(transistor, HIGH);
 }
 else {
  digitalWrite(heatOff, HIGH);
  digitalWrite(heatOn, LOW);
  digitalWrite(transistor, LOW);
 }
 if (currentTemperature > maxTemperature) {
  digitalWrite(overHeat, true);
 } else {
  digitalWrite(overHeat, false);
 }
 
 // Button Set Max Temp Minus 1
 readVal = digitalRead(10);
 if (readVal) {
  digitalWrite(overHeat, false);
 }
 else {
  // button pressed
  digitalWrite(overHeat, true);
  byte val;
  val = EEPROM[0];
  EEPROM[0] = val - 1;
  delay(400);
 }
  
 // Button Set Max Temp Plus 1
 readVal = digitalRead(12);
 if (readVal) {
  digitalWrite(overHeat, false);
 }
 else {
  // button pressed
  digitalWrite(overHeat, true);
  byte val;
  val = EEPROM[0];
  EEPROM[0] = val + 1;
  delay(400);
 }

  // Button Read Max Temp To UART
 readVal = digitalRead(11);
 if (readVal) {
  digitalWrite(overHeat, false);
  settingsMaxTempMode = false;
 }
 else {
  // button pressed
  digitalWrite(overHeat, true);
  settingsMaxTempMode = true;
  delay(400);
 }
}

Тести проводив “програмно”, так як код пишу в м. Полтава, а сама установка нагріву і душ знаходяться в будинку в селі Черкасівка. Надіюсь що я не помилився і зможу приймати душ, хоч із зменшеним напором води, але із стабільною температурою (реле буде швидко клацати і підтримувати температуру в межах +/- 1 C). До того ж – це економія електроенергії – зменшений потік води, нагрів включається і виключається. Сусідам не позаздриш – так як 5.5 кВт навантаження спричинятиме поблимування їх неекономних лампочок.